Wat is en doet Cocktail? 
Met het project Cocktail wil COC Midden-Nederland het isolement van LHBTI+ asielzoekers en vluchtelingen doorbreken en hen op een veilige manier introduceren in de Nederlandse LHBTI+ gemeenschap. 

Achtergrond 

Vluchtelingen moeten vaak lang wachten op een betere toekomst. Dit vraagt van deze mensen veel geduld. Geduld is soms moeilijk op te brengen in een asielzoekerscentrum met verschillende – soms vijandige – nationaliteiten, verschillende culturen en waar iedereen een eigen vluchtverhaal heeft, vaak vol onverwerkte emoties en trauma’s. Daar komt nog bij dat LHBTI+-gevoelens en -gedragingen in een asielzoekerscentrum – net als in het land van herkomst – vaak verborgen gehouden (moeten) worden uit angst voor negatieve en zelfs agressieve reacties uit de directe omgeving. Maar ook als een asielzoeker eenmaal een verblijfstatus heeft gekregen en mogelijk al een eigen woning heeft, verkeren zij vaak nog in een groot isolement omdat ze niet geaccepteerd worden door andere landgenoten. 

Cocktail wil het isolement van asielzoekers en vluchtelingen met een LHBTI+ geaardheid doorbreken en hen op een veilige manier introduceren in de Nederlandse samenleving. Dit doet Cocktail door hen in contact te brengen met vrijwilligers via (één-op-één) maatjescontact en door het organiseren van activiteiten voor en met deze doelgroep. Ook wil Cocktail waar mogelijk een bijdrage leveren aan het verbeteren van het klimaat en het verhogen van de veiligheid van LHBTI’s in asielzoekerscentra. 

Voor de door ons te organiseren activiteiten zoeken wij een coördinator Activiteiten. Iets voor jou? 

Ben jij onze nieuwe coördinator activiteiten? 

Als coördinator Activiteiten zorg je dat de maandelijkse activiteiten op tijd georganiseerd en gepromoot zijn en dat de activiteiten op rolletjes lopen en netjes worden afgerond: met nadrukkelijk aandacht voor dat de deelnemers zich welkom en veilig voelen. Dit doe je als coördinator met ondersteuning van de actieve vrijwilligers en van de algemene coördinator bij Cocktail. Daarnaast coördineer je of draag je bij aan de andere bezigheden binnen het team van Cocktail in samenwerking met de andere coördinatoren. Uiteraard word je goed ingewerkt, zodat je met vertrouwen aan de slag kunt. 

Takenpakket 

Je zorgt ervoor dat: 

 • er op tijd een maandelijkse activiteit en bijpassende locatie is geregeld, zowel voor meetings als de andere (overkoepelde) evenementen 
 • dat de activiteiten veilig en welkom zijn. Je bent daarbij aanspreekpunt wanneer er (een vermoeden tot) ongewenst gedrag is. 
 • je draagt zorg voor een netjes verloop en afronding van de activiteitenavonden zodat de locaties waar we gebruik. Hierbij stem je na afloop even af met de locaties. 
 • er volop promotie plaatsvindt om zowel LHBTI+ vluchtelingen en vrijwilligers binnen Cocktail er van op de hoogte te laten zijn (via social media, de Cocktail-app, communicatie naar etc.). 
 • de verwerking van aanmeldingen goed verloopt 
 • je aanspreekpunt bent voor vragen van deelnemers en betrokken organisaties aangaande de activiteiten. 
 • er begeleiders geworven worden wanneer nodig 

We zoeken iemand die affiniteit heeft met de doelgroep en die zich in wil zetten door… 

 • het overzicht te houden 
 • taken te delegeren onder de vrijwilligers en na te gaan of deze op tijd gedaan zijn 
 • duidelijk te communiceren met de vrijwilligers 
 • bij alle activiteiten aanwezig te zijn als coördinator en tevens aanspreekpunt 
 • die ten alle tijde het belang van de vluchtelingen voorop stelt door goed te luisteren en ze allen te accepteren zoals ze zijn, hierin geen onderscheid te maken. 
 • Beschikbaar is voor gemiddeld 8-12 uur per maand, met het zwaartepunt in de week van de maandelijkse activiteit. 

Lijkt dit je leuk en ben jij lekker enthousiast, kun je organiseren, delegeren en op een prettige manier samenwerken, dan zoeken we jou! Stuur een mail met een korte motivatie naar [email protected]. Voor vragen of meer informatie, neem contact op met Harry Mereboer via [email protected].

Meer over Cocktail bij COC Midden-Nederland