Voorlichting


 

Seksuele diversiteit en verschillen in genderidentiteit zijn op iedere school aan de orde. Maar wat weten leerlingen nu eigenlijk over dit onderwerp? Er blijkt dat veel leerlingen denken dat ze niemand in hun omgeving kennen die lesbisch, homo, biseksueel, transgender, intersekse, non-binair of queer (LHBTIQ+) is. Maar is dit wel zo?


Gastlessen in het onderwijs

COC Midden-Nederland verzorgt gastlessen op scholen (po, vo, mbo, overig) over seksuele en genderdiversiteit. In één of twee lesuren gaan de voorlichters met de leerlingen in gesprek. In deze dialoog staan de vragen van de leerlingen centraal. Naast een stukje theorie, wordt er veel aandacht besteed aan het persoonlijke verhaal van de voorlichters. Op deze manier denken de scholieren na over diversiteit en wordt er geprobeerd vooroordelen weg te nemen en zo meer begrip te creëren voor LHBTIQ+ers.

Jaarlijks geven de voorlichters ongeveer 250 voorlichtingen op 35-40 scholen in de hele provincie Utrecht. Behoefte aan meer informatie of een oriënterend gesprek?

Stuur dan een e-mail naar [email protected].

Voorlichting flyer website 2023

>>> Download hier de informatieflyer van Voorlichting COC Midden-Nederland <<<

Over onze voorlichtingen

De voorlichtingen zijn zeer succesvol. Uit de evaluatieformulieren die achteraf naar scholen worden gestuurd, blijkt LHBTIQ+ makkelijker bespreekbaar te zijn na de voorlichting. Ook realiseren leerlingen zich beter dat zij zelf kunnen bijdragen aan een veilige omgeving, waarin iedereen zichzelf kan zijn. Dit is niet alleen goed voor leerlingen die nog worstelen met hun seksualiteit of identiteit: het bevordert ook een veilige en open sfeer in de klas.


Over de voorlichters

De voorlichtingsgroep is een enthousiaste groep mensen met jarenlange ervaring in het praten met jongeren over seksuele en genderdiversiteit. De groep bestaat uit ongeveer 35 LHBTIQ+-voorlichters die intern opgeleid zijn om een open en veilige sfeer neer te zetten. Tijdens de voorlichting vertellen ze uit eigen ervaring. Docenten geven aan dat de persoonlijke verhalen van de voorlichters veel indruk maken op de leerlingen.


De kosten

We vragen aan scholen een kleine bijdrage om de kosten te dekken van het ontwikkelen van de gastlessen, de materialen en het opleiden van nieuwe voorlichters.
De prijzen voor het schooljaar 2021-2022:
– Voorlichting vo, mbo en overig enkel uur (t/m 60 minuten): €45,-
– Voorlichting vo, mbo en overig dubbel uur (61-120 minuten): €80,-
– Basisschool voorlichting: €60,-
– Reiskosten per voorlichting, gerekend vanaf Utrecht CS op basis van OV.
– Eenmalige administratiekosten van €2,50


Zo werkt een voorlichting

Middelbare school
Een voorlichting duurt één of liever twee lesuren. Hierbij komen onderwerpen als vooroordelen en stereotypes, discriminatie, seksualiteit, relaties en de coming-out aan bod.

Het doel van een voorlichting is het bespreekbaar maken van LHBTIQ+. Hierbij gaat het ook over diversiteit in het algemeen. Hoe is het om ‘anders’ te zijn dan wat veel mensen ervaren als de norm? De voorlichters besteden aandacht aan zaken als groepsdruk, pesten en acceptatie van mensen die LHBTIQ+ zijn. Ook bespreken ze met de leerlingen hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een open en veilige sfeer op school.

Geen eenrichtingsverkeer
Een voorlichting is geen eenrichtingsverkeer waarbij de voorlichter alleen maar zendt. Het aangaan van een gesprek staat bij ons voorop. De leerlingen kunnen vragen stellen en hun twijfels en mening openlijk bespreken. Hierbij maken de voorlichters gebruik van verschillende werkvormen.

Een aangepaste voorlichting
Wij kunnen de voorlichting ook aanpassen aan de wensen van de docent of op basis van wat er speelt op school. Valt de voorlichting bijvoorbeeld binnen een themaweek, dan zorgen wij ervoor dat onze onderwerpen aansluiten bij het thema.

Basisscholen
Deze voorlichtingen duren minimaal anderhalf uur. Onderwerpen als trouwen, kinderen krijgen en verliefdheid staan centraal. Er worden verschillende spelvormen gebruikt, waarin we op speelse wijze de leerlingen laten nadenken en praten over LHBTIQ+. Verder is er ook altijd tijd om de persoonlijke verhalen van de voorlichters te vertellen en tijd om alle vragen van de leerlingen te beantwoorden.

Andere onderwijsvormen
De voorlichters van COC Midden-Nederland geven ook al jaren voorlichting op andere onderwijsvormen dan het basis- of middelbaar onderwijs, zoals op de lerarenopleidingen. In dat geval hebben we graag contact met de docent om de voorlichting zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften en het niveau van de school en de leerlingen, de opleiding en de studenten, of de organisatie en de medewerkers. Voorlichting voor jouw mbo-, hbo of andere onderwijsvorm? Stuur een mailtje naar [email protected].

Docenten
We merken de laatste tijd dat ook docenten behoefte hebben aan een voorlichting. Ze hebben bijvoorbeeld een mentorleerling die worstelt met gender of wordt er een GSA opgezet waar advies bij gewenst is. Neem gerust contact op en we kijken samen hoe de voorlichters jullie kunnen helpen.


Reacties van docenten

“Wij maken al jaren gebruik van de voorlichtingen van het COC. We zijn er erg tevreden over. De voorlichters staan heel open naar onze leerlingen toe. Daardoor merken wij dat na de voorlichting leerlingen homoseksualiteit van een veel bredere kant gaan bekijken en op een andere manier gaan bespreken. Wat de leerlingen aanvankelijk met argwaan bekijken of lachwekkend vinden, is na het bezoek van de voorlichters bespreekbaar geworden. De leerlingen praten daarna met veel meer respect over homoseksualiteit. Ik hoop dat het COC nog lang doorgaat met deze voorlichtingen.”

“Eigen verhalen kwamen goed over. De voorlichtingen waren verschillend en allemaal op hun eigen manier goed. Eén voorlichter deed het meer op basis van vragen van de leerlingen, dat werkte in het warme lokaal in de middag goed”

“De kaartjes met anonieme vragen door leerlingen werkten naar mijn idee goed. Het gesprek daarop baseren en daardoor per groep het gesprek net een andere richting op kunnen sturen. Ik vond ook dat de voorlichters goed omgingen met leerlingen met wat heftigere meningen. Zij bleven vriendelijk en vroegen goed door”.


Voorlichting aanvragen

Een voorlichting kan je direct aanvragen.

Vraag direct een voorlichting aan voor (s)po: klik hier!

Vraag een voorlichting aan voor (s)vo: klik hier!

Vraag een voorlichting aan voor (onderwijs)professionals: klik hier!

Behoefte aan meer informatie of een oriënterend gesprek? Stuur dan een e-mail naar [email protected].


Wil je voorlichter worden?

Per september 2024 zijn wij weer opzoek naar enthousiaste nieuwe voorlichters om onze huidige team te versterken! Interesse om aan de slag te gaan als voorlichter per september 2024? Stuur dan een e-mail naar [email protected]. We zullen dan in het voorjaar ’24 bij je terugkomen!