Vacature: Penningmeester Bestuur COC Midden-Nederland

Published by Secretaris COC Midden-Nederland on

Het bestuur van COC Midden-Nederland is op zoek naar een penningmeester!

Als penningmeester vervul je een essentiële rol in het bestuur van de vereniging. De penningmeester van COC Midden-Nederland beheert de financiën, is verantwoordelijk voor de totstandkoming, uitvoer en naleving van het financiële beleid en maakt deel uit van het bestuur van de vereniging. Samen met de voorzitter, vicevoorzitter en de secretaris vormt de penningmeester het dagelijks bestuur (DB).

COC Midden-Nederland is een financieel gezonde vereniging die doelstellingen en mooie ambities voor de toekomst heeft. Zo ook op het gebied van financiën. COC Midden-Nederland werkt samen en/of heeft contacten met verschillende partners en stakeholders om de plannen te bereiken, maar vaart vooral op de inzet van vele vrijwilligers.

De rol van de penningmeester is onbezoldigd, behoudens een onkostenvergoeding per kwartaal. Binnen de vereniging worden geregeld borrels/activiteiten georganiseerd voor de naamsbekendheid en onderlinge binding.

De taken van de penningmeester betreffen:

Vergaderen
 • deelnemen aan maandelijkse vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur, aan algemene ledenvergaderingen in het voor- en najaar en twee tot vier keer per jaar aan door de landelijke federatie georganiseerde vergaderingen.
Begroten
 • jaarlijks overleg voeren over en opstellen van de begroting en gedurende het jaar bewaken van deze begroting.
Beheer van de financieën
 • tenminste wekelijks lezen en afhandelen van de mailbox van de penningmeester;
 • beheer van de betaal- en spaarrekeningen inclusief het goedkeuren en verrichten van betalingen;
 • verwerken van financiële mutaties en andere administratieve boekingen in het boekhoudpakket;
 • beheer en archivering van facturen, declaraties, betaalwijzen, bankstukken en onderliggende subadministraties;
 • werven van subsidies, fondsen en/of sponsorgelden en bijdragen van deelnemers of derden voor activiteiten;
 • regelen/afhandelen van fiscale en juridische zaken en verzekeringsaangelegenheden.
Financiële verantwoordingen
 • periodiek bespreken van de financiële resultaten in de bestuursvergadering;
 • jaarlijks opstellen van het financiële jaarverslag, de balans en de resultatenrekening en toelichten in de algemene ledenvergadering; en
 • overleg voeren met en informeren van de leden van de kascontrolecommissie en hen inzicht geven in alle financiële stukken.

De penningmeester kan bepaalde taken delegeren aan andere bestuursleden en/of vrijwilligers. De penningmeester blijft echter verantwoordelijk voor de uitvoer en het bestuur als geheel eindverantwoordelijk.

Voor de rol van penningmeester wordt iemand gezocht die

 • zich herkent in/identificeert met de visie, missie en doelstellingen van COC Midden-Nederland;
 • lid is van de vereniging of bereid is dat te worden;
 • een relevante achtergrond en/of relevante persoonlijke eigenschappen heeft voor de uitvoer van de rol, zoals ervaring in het financiële domein, het vermogen om in teamverband te werken, een integere en punctuele houding en goede communicatieve vaardigheden;
 • zich professioneel kan opstellen, initiatief neemt en zich betrokken toont bij het reilen en zeilen binnen de vereniging en daarbuiten;
 • voldoende beschikbare tijd heeft voor de uitvoer van de rol en, waar nodig, flexibel kan zijn (spoedoverleg); en
 • een Verklaring Omtrent Gedrag kan overleggen.
Wat krijg je ervoor terug?
 • Een enorm netwerk! Als penningmeester heb je veel contact met personen binnen de vereniging;
 • Een schitterende vermelding op je cv;
 • Per kwartaal een (minimale) onkostenvergoeding;
 • En vooral een onvergetelijke tijd vol met mooie herinneringen en nieuwe vrienden

Het COC zet zich al sinds 1946 in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTIQ+’s). COC Midden-Nederland focust zich sinds 1950 op het werkgebied Midden-Nederland. Dit omvat alle gemeenten in de provincie Utrecht, maar ook enkele gemeenten in Gelderland en Zuid-Holland.

COC Midden-Nederland houdt zich bezig met veiligheid, (politieke) belangenbehartiging en activiteiten voor kwetsbare doelgroepen waaronder jongeren, 50-plussers, vluchtelingen, vrouwen en LHBTIQ+’s met een fysieke of verstandelijke beperking.

Ook geeft COC Midden-Nederland voorlichting op scholen en bieden wij eerstelijns psychologische hulpverlening. Daarnaast proberen wij alle vormen van discriminatie een halt toe te roepen. Dit doen wij in alle gemeenten in het gebied Midden-Nederland.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!

Lijkt het jou een mooie uitdaging om deze toffe functie als penningmeester op je te nemen? Neem dan vóór DATUM contact op met voorzitter Laura van Nieuwenhuijze via [email protected]. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op voor een kennismakingsgesprek!

Categories: Vacatures