Anbi-status

COC Midden-Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Dit betekent dat uw contributie en donaties aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. U kunt ook aantrekkelijk een gift doen via een notariële akte van schenking. Lees hier meer over fiscaal voordelig schenken.

Verplichte gegevens

Jaarplannen, jaarverslagen en jaarrekeningen kunt u terugvinden bij documenten. Ook het vergoedingenbeleid van de vereniging kunt u daar downloaden.

Kerngegevens

  • RSIN: 007094103
  • KVK:  30166655
  • Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
  • Statutaire naam: Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Midden-Nederland
  • Statutaire zetel: Utrecht
  • Bankrekening:  NL38INGB0000578523
  • Bezoekadres: Telingstraat 13, 3512GV Utrecht
  • Postadres: Postbus 117, 3500AC Utrecht
  • E-mailadres: [email protected]