Deze column is geschreven door Nine de Jonge. Antropoloog, trainer, redacteur én gastlesdocent vanuit COC Midden-Nederland.

“Zondag was het Coming Out Day 🏳️‍🌈. Deze zichtbaarheid is nog altijd nodig. Voor alle mensen die twijfelen over hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit, die denken dat het vreemd is om niet-hetero te zijn, die denken dat ze geen LHBTI+ers kennen, die zich niet durven uitspreken tegen homograppen, die denken dat Nederland heel inclusief is. Er is een enorme diversiteit maar echt inclusief zijn we nog niet. Normdenken is een gemis; verschillende ervaringen en perspectieven zijn leerzaam en verrijkend!

Seksuele- en genderdiversiteit openlijk bespreken is belangrijk om vooroordelen tegen te gaan.

Daarom geef ik gastlessen op middelbare en MBO-scholen over seksuele- en genderdiversiteit, vanuit het COC. Wij willen dat LHBTI+ leerlingen een rolmodel hebben en zien dat je gelukkig kunt zijn. We gaan met de hele klas in gesprek, delen onze persoonlijke ervaringen en beantwoorden alle vragen. Seksuele- en genderdiversiteit openlijk bespreken is belangrijk om vooroordelen tegen te gaan. Uiteindelijk gaat het om respect hebben voor elkaar, wie je ook bent.

Hoe rumoerig de klas ook is, als we ons persoonlijke verhaal vertellen zijn de leerlingen muisstil.

De meeste leerlingen kennen geen LHBTI+ers. Als ze al iemand kennen zijn het de buurvrouwen of een kennis van de ouders. Zelden kennen ze een leeftijdsgenoot die queer is. En dat terwijl zo’n 10% van de wereldbevolking LHBTI-er is! Aan ons mogen ze dan ook alles vragen; anoniem schrijven ze hun vragen op een briefje (zie afbeelding). Het meest zijn ze benieuwd naar de reactie van onze ouders en vrienden, of we gepest worden, en wanneer we het zelf wisten. Hoe rumoerig de klas ook is, als we ons persoonlijke verhaal vertellen zijn de leerlingen muisstil. Aan het einde van de les delen ze vaker dat het leerzaam was en dat ze het fijn vonden dat alle vragen serieus genomen werden. Af en toe deelt een leerling zelfs voor het eerst met de klas dat diegene zelf LHBTI+er is. Dat is bijzonder.

De discussie over religie kan je niet winnen.

Soms voelen klassen heel onveilig aan. Een paar zetten een vervelende toon en de rest van de klas is doodstil. Vaker wordt geloofsovertuiging als argument genoemd om homoseksualiteit als iets slechts te zien. Die discussie kan je niet winnen. Wat ik probeer is te benoemen dat het ook juist binnen religies gaat om respect hebben voor anderen, dat er binnen elke religieuze stroming LHBT+ers zijn en er ook stromingen zijn die homoseksualiteit accepteren. Vervolgens verwijs ik ze naar Christenqueer.nl of Maruf.eu

Op vrijwel elke school wordt homo als scheldwoord gebruikt, en is ook het meest gebruikte scheldwoord. LHBTI+ers worden vier keer vaker dan gemiddeld gepest en zelfmoordcijfers liggen onder LHBTI+-jongeren tot vijf keer hoger, aldus COC. Om scholen meer inzicht te geven in hoe ze hun leerlingen kunnen ondersteunen is nu deze checklist uitgebracht. Lekker concreet!

We doen het vooral voor die ene leerling die niet lekker in diens vel zit en denkt dat die de enige is.

Wat het effect van onze les is weten we natuurlijk niet en we komen ook niet met het idee dat we de hele klas accepterend kunnen maken. We doen het vooral voor die ene leerling die niet lekker in diens vel zit en denkt dat die de enige is. Gelukkig hebben steeds meer scholen een Gender & Sexuality Alliance (GSA) en vieren ze Paarse Vrijdag. Als vanuit meerdere hoeken de boodschap komt dat diversiteit goed is, is de kans groter dat dit blijft hangen.

Kortom, de normalisering van diversiteit is nog steeds nodig. Draag bij aan de acceptatie en zichtbaarheid, wat je oriëntatie of identiteit ook is, kom op voor je medemens. Tip: vraag liever of iemand een partner heeft, dan te vragen of iemand een vriend of vriendin heeft. En, als iemand in een hetero-relatie zit, kan iemand alsnog Bi+ zijn.

Heb je vragen of wil je een gastles (wij geven ze ook aan organisaties en docenten)? Schroom niet om contact op te nemen!”

Originele bericht via: https://www.linkedin.com/in/nine-de-jonge/

❤️🧡💛💚💙💜