COC Midden-Nederland is samen met Art. 1 Midden-Nederland het meldplatform #WeBlijvenOnszelf (weblijvenonszelf.nl) gestart. Met dit meldplatform willen wij het belang benadrukken van het melden van LHBTIQ+ discriminatie zoals uitgescholden worden, bedreiging en geweld. Alleen door het doen van meldingen en aangiften komt er inzicht in de grootte van dit probleem en kan er nieuw beleid worden gemaakt. Zodat we hopelijk uiteindelijk allemaal onszelf kunnen zijn in de openbare ruimte.

Het meldplatform We Blijven Onszelf is nu live
: neem hier snel een kijkje! <<<

Uit meerdere onderzoeken die Art.1 MN uitvoerde in Utrecht, in 2015, en opnieuw in 2020, bleek dat het nut en doel van het melden van incidenten bij LHBTI+-personen veelal onbekend was. Ook bleek dat pas bij de meest heftige incidenten gedacht werd aan melden. Andere redenen die in de onderzoeken werden benoemd, waren angst voor represailles, een laag vertrouwen in de politie, gebrek aan bewijs en dat het teveel tijd of moeite kost.

Als er niks met incidenten wordt gedaan, is de kans groot dat mensen uit de LHBTI+-gemeenschap (onbewust) hun gedrag aanpassen om te voorkomen dat ze te maken krijgen met incidenten. Dat betekent dat zij niet zichzelf kunnen zijn. Door te melden, kan er wat aan de incidenten worden gedaan. Zo kunnen mensen uit de LHBTI+-gemeenschap zichzelf blijven.

Met #WeBlijvenOnszelf willen COC Midden-Nederland en Art.1 Midden-Nederland, in samenwerking met de Gemeente Utrecht, een alternatief bieden om te melden. De website biedt een makkelijke en snelle chatbox-functie om te melden, LHBTI+-specifieke avatars en overzichtelijke informatie over het nut van melden en wat er met een melding gebeurt. Wij hopen dat mensen op deze manier eerder geneigd zijn hun ervaringen te met ons te delen. Het duurt niet lang en als je niet wilt, hoef je erna niets meer te doen. Je kan anoniem melden, maar ook als je dat niet doet worden je gegevens nooit gedeeld met andere partijen behalve als je daar expliciet toestemming voor geeft voor een eventuele procedure.

(tekst gaat door onder de afbeelding)

avatars 1407567503 bij COC Midden-Nederland
De avatars waaruit je kunt kiezen. (Vlnr, transgenderkleuren, bi+ kleuren, inclusieve/intersectionele regenboogkleuren, intersekse kleuren, traditionele regenboogkleuren)

Mocht je juist iets hebben ervaren dat voor jou ingrijpend, bedreigend of traumatisch was, dan is #WeBlijvenOnszelf ook de plek om dat te melden. De mensen die jouw melding oppakken zijn professioneel, getraind en intersectioneel sensitief. Je kan worden bijgestaan in een procedure als je dat wilt, of je kan gewoon het er even met iemand over hebben. Het is afhankelijk van het soort melding dat je doet. Als je consistente dreiging of onveiligheid ervaart, kunnen we, als jij daarmee akkoord gaat, met meerdere partners om tafel. Bij spoed bel je altijd 112.

Daarnaast dragen we met #WeBlijvenOnszelf uit dat je melden niet alleen voor jezelf doet. Met jouw melding draag je bij aan een oplossing voor een probleem waar de hele community last van heeft. Je doet een melding dus niet alleen voor jezelf, maar ook voor de rest van de community. Door meer inzicht te hebben in incidenten, kunnen organisaties als Art.1 MN en COC MNL bijvoorbeeld gerichter het gesprek aan gaan met instanties die een bijdrage kunnen leveren in de preventie van incidenten.

Vragen? Laat het ons weten via [email protected] of [email protected].

Bekijk de video van de lancering van het meldplatform: