De maand van. Laura bij COC Midden-Nederland

De maand van….. Laura van Nieuwenhuijze (voorzitter)!

Wat is jouw naam? Mijn naam is Laura van Nieuwenhuijze! Welke rol heb jij binnen de vereniging? Sinds 2010 vrijwilliger voor de mooiste COC-vereniging van Nederland, namelijk COC Midden-Nederland. In die tijd tot en met heden heb ik diverse rollen mogen vervullen, waaronder begeleider, coördinator van Jong&Out Utrecht, maar ook initiatiefnemer van het Landelijke Jong&Out Kamp. Sinds 2020 Read more…