In gesprek met… minister Robbert Dijkgraaf (OCW)

Published by COC Midden-Nederland on

Op donderdagmiddag 31 maart 2022, Transgender Visibility Day, bezocht minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: Robbert Dijkgraaf het Federatiekantoor van COC Nederland. Minister Dijkgraaf is verantwoordelijk voor het LHBTI-emancipatiebeleid. Op deze bijzonder mooie dag, ging een aantal betrokkenen met de minister in gesprek onder leiding van Marie Ricardo (directeur COC Nederland).

GVT 4688 HR bij COC Midden-Nederland
Fotograaf: Geert van Tol. Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, op bezoek bij het COC-Nederland te Amsterdam. 31 maart 2022

Tijdens deze middag mochten een aantal vrijwilligers en federatiemedewerkers hun ervaringsverhalen en toekomstvisie delen: wat heeft hen geholpen bij hun ontwikkeling, waar lopen zij tegenaan, wat gaat er al goed en waar kan er nog worden bijgeschaafd.

Er is onder andere gesproken over een X in het paspoort en het belang hiervan. Zo vertelde Nanoah – de tweede volwassene in Nederland die via de rechter een X in hun paspoort kreeg -diens persoonlijke verhaal, waaruit diens activisme is voortgekomen. Wat krijgt hen nog dagelijks naar de oren, maar ook vooral wat heeft hen geholpen om zichzelf te ontwikkelen. Minister Dijkgraaf luisterde aandachtig en prees de inzet van Nanoah in diens activisme en noemde hen een voorbeeld voor anderen. Waar ook Nancy haar persoonlijke verhaal deelde. Nancy deelde haar persoonlijke verhaal over de situatie waarin zij zat, in haar geboorteland Libanon. Haar weg vinden in Nederland, de ondersteuning die zij vond bij de groep Respect2Love.

GVT 4824 HR bij COC Midden-Nederland
Fotograaf: Geert van Tol. Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, op bezoek bij het COC-Nederland te Amsterdam. 31 maart 2022

Zo vertelde ook Melissa (non binair) het belang van ontmoetingsgroepen zoals Jong&Out, welke en veilige haven bieden aan jongeren om anderen jongeren met soortgelijke ervaringen te ontmoeten. En benadrukte Lucas dat GSA’s niet alleen noodzakelijk zijn, als er veel pesterijen en discriminatie op scholen plaatsvindt, maar ook vooral om docenten een helpende hand te bieden. Federatiemedewerker Daphne vertelde hoe COC Nederland mensen als Melissa, Lucas, Nanoah en Nancy ondersteuning biedt. Ze bekrachtigde hun verhalen door aan te geven dat deze ontmoetingsgroepen van belang zijn voor de toekomst van LHBTIQ+ personen in Nederland..

GVT 4850 HR bij COC Midden-Nederland
Fotograaf: Geert van Tol. Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, op bezoek bij het COC-Nederland te Amsterdam. 31 maart 2022

In het tweede deel van de middag, sprak minister Dijkgraaf met Philip Tijsma (COC Nederland), Brand Berghouwer (voorzitter TNN) en Laura van Nieuwenhuijze (voorzitter COC Midden-Nederland).
Philip heeft de minister meegenomen in de doelen die zijn neergelegd in COC’s Regenboogstembusakkoord 2021. Hij drong er onder meer op aan dat er snel maatregelen tegen discriminerend geweld en voor acceptatie op school komen. Ook pleitte hij voor een meerouderschapswet, iets waar het COC met Meer dan Gewenst al ruim 10 jaar voor pleit en waar de Staatscommissie Herijking ouderschap al in 2016 voor adviseerde. De minister gaf aan dat hij met deze onderwerpen aan de slag gaat.

GVT 4954 HR bij COC Midden-Nederland
Fotograaf: Geert van Tol. Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, op bezoek bij het COC-Nederland te Amsterdam. 31 maart 2022

Namens TNN stelde Brand een aantal scherpe en goede vragen omtrent transitieverlof, ook één van de afspraken uit COC’s Regenboogakkoord 2021. De minister gaf aan het belang hiervan heel goed te begrijpen en dit eveneens hoog op de agenda te plaatsen.

Namens COC Midden-Nederland was Laura van Nieuwenhuijze aanwezig (voorzitter), zij vertelde de minister over de werkzaamheden die alle vrijwilligers in Midden-Nederland uitvoeren en hoe trots ze daar op is. Ook gaf zij aan de afgelopen anderhalve maand voor de Gemeenteraadsverkiezingen ook alle 35 gemeenten te hebben bezocht in het werkgebied van COC Midden-Nederland. Een tour speciaal ingericht voor de ondertekening van gemeentelijke Regenboogstembusakkoorden. In maar liefst 34 gemeenten sloot COC Midden Nederland regenboogakkoorden met politieke partijen. De minister prees de inzet van het bestuur van COC Midden-Nederland voor hun inzet om LHBTIQ+ beleid in de gemeenten goed op de kaart te zetten en benadrukte nog eens dat zij ontzettend trots mogen zijn, op de behaalde resultaten.

GVT 4959 HR bij COC Midden-Nederland
Fotograaf: Geert van Tol. Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, op bezoek bij het COC-Nederland te Amsterdam. 31 maart 2022

Laura stelde tot slot nog het Regenboogstedenbeleid aan de kaak. Dit is belangrijk beleid van de Rijksoverheid waardoor gemeenten met een bescheiden financiële bijdrage, aan de slag kunnen met het invoeren van LHBTIQ+ beleid. Zij benadrukte het belang van het Regenboogstedenbeleid voor het inrichten en uitvoeren van het LHBTIQ+ beleid in gemeenten en vroeg daarom om dit project te continueren. Helaas was er onvoldoende tijd over voor de minister om hier een uitgebreid antwoord op te kunnen geven. 

Na afloop deelde de aanwezige ambtenaar ons mede dat zij het nut en de noodzaak van het Regenboogstedenbeleid zeker inzien. Op dit moment is het ministerie nog bezig met de evaluatie van dit project. Zodra er meer duidelijkheid over is, zullen zij COC hiervan zeker op de hoogte brengen.

Laura van Nieuwenhuijze (voorzitter), als aanwezige namens COC Midden-Nederland kijkt tevreden terug op de middag en looft de getoonde interesse en het aandachtige luisteren van minister Dijkgraaf.

GVT 4879 HR bij COC Midden-Nederland
Fotograaf: Geert van Tol. Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, op bezoek bij het COC-Nederland te Amsterdam. 31 maart 2022
Categories: