Inwonersbijeenkomst gemeente Vijfheerenlanden

Published by COC Midden-Nederland on

Op 5 oktober 2021 organiseert de gemeente Vijfheerenlanden een LHBTIQ+ inwonersavond. De gemeente Vijfheerenlanden roepen alle LHBTIQ+ inwoners op om met hen in gesprek te gaan over belangrijke LHBTIQ+ thema’s. COC Midden-Nederland ondersteund deze avond en zal ook aanwezig zijn. Wij hopen vele van u daar te mogen treffen.

Uitnodiging gemeente Vijfheerenlanden:

Wij willen u uitnodigen voor de LHBTIQ+ bijeenkomst van de gemeente Vijfheerenlanden.

Vorig jaar werd door onze gemeenteraad een motie over het Regenboog Stembusakkoord aangenomen. Een motie die voor ons belangrijk is omdat we ernaar streven dat iedereen zich thuis en veilig voelt. Om dat, waar nodig, te verbeteren, gaan we graag met u in gesprek.

Tijdens de bijeenkomst willen we met u in gesprek over de volgende thema’s:

1. Veiligheid: wordt een gevoel van veiligheid ervaren? Is er sprake van discriminatie of geweld? Is er bereidheid tot het doen van aangifte?

2. De ondersteuning van jongeren: voelen LHBTIQ+ jongeren zich veilig, prettig en geaccepteerd in onze gemeente? Ondervinden zij steun vanuit school? Kunnen zij terecht bij jongeren- en/of jeugdzorgmedewerkers?

3. De ondersteuning van kwetsbare LHBTIQ+ groepen: herkennen we bijzondere groepen binnen onze LHBTIQ+ gemeente (bijvoorbeeld ouderen)? Zo ja, welke groepen zijn dit en waar lopen zij tegenaan?

4. Zichtbaarheid: wordt van de gemeente verwacht dat zij aandacht vragen voor LHBTIQ+ binnen gemeentelijke activiteiten om zichtbaarheid van deze groep te bevorderen? Zo ja, wat wordt hierbij verwacht? Zijn er tips voor de gemeente?

Uw inbreng op deze thema’s is belangrijk en waardevol voor ons. Wij kijken er dan ook naar uit u deze avond te ontmoeten.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen uit de LHBTIQ+ gemeenschap die woont in gemeente Vijfheerenlanden.

Programma:

19.30 uur – Ontvangst gasten

20.00 uur – Welkomstwoord wethouder Cees Taal

20.10 uur – Introductie van de uitgenodigde organisaties

20.30 uur – Groepsgesprekken begeleid door gespreksleiders

21.20 uur – Terugkoppeling

21.40 uur – Afronding en afsluiting

21.45 uur – Eventuele borrel

Wanneer?

Datum: dinsdag 5 oktober 2021

Locatie: nader te bepalen (waarschijnlijk ergens in Vianen)

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd? Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een mail te sturen met uw naam en eventueel de naam van de organisatie die u representeert.

Stuur uw mail s.v.p. vóór 20 september 2021 naar [email protected]

Ook als u meer informatie wil of vragen heeft kunt u mailen naar dit adres.

Categories: