Art.1 Midden Nederland, COC Midden Nederland en gemeente Utrecht doen jaarlijks onderzoek naar ervaringen van (on)veiligheid, discriminatie en intolerantie tegenover de LHBTQI+ community. Met de resultaten van PINKPANEL worden gemeenten geadviseerd over thema’s als seksuele en gender diversiteit op de arbeidsmarkt, in de buurt, het uitgaansleven en zorginstellingen.

Het PinkPanel onderzoek van Art.1MN, uitgevoerd tussen 11 oktober en 15 november 2023, biedt inzicht in het veiligheidsgevoel van LHBTIQ+ personen in relatie tot hun seksuele geaardheid en/of genderidentiteit. Met 183 deelnemers die voornamelijk open vragen beantwoordden, belicht het onderzoek verschillende thema’s, zoals het belang van jezelf kunnen zijn, gezien worden, en het ontbreken van agressie en intolerantie. Ook wordt de behoefte aan meer tolerantie, dialoog, ondersteuning vanuit werkgevers en organisaties, en betere handhaving en bescherming door de overheid benadrukt.

Enkele bevindingen:

  • 84% van de respondenten voelt zich veilig genoeg om open te zijn over hun seksuele geaardheid, alhoewel dit afhangt van de situatie en omgeving.
  • 55% voelt zich veilig genoeg om hand in hand te lopen, terwijl 44% dit niet doet.
  • Respondenten voelen zich het meest veilig op het werk (54%), bij de huisarts (50%), en thuis (43%).
  • De plekken waar men zich het minst veilig voelt zijn op straat (70%) en in het uitgaansleven (café/kroeg en discotheek).
  • Ongeveer 9 op de 10 respondenten passen hun gedrag wel eens aan om discriminatie of intolerantie te voorkomen.
  • Slechts 7% van de ondervraagden heeft in 2023 aangifte gedaan van discriminatie en/of intolerantie.

De plekken waar men zich het minst veilig voelt zijn op straat (70%) en in het uitgaansleven. Dit wijst op een gebrek aan algemene acceptatie en veiligheid in publieke ruimtes. Verder heeft slechts 7% aangifte gedaan van discriminatie, wat kan duiden op een gebrek aan vertrouwen in de effectiviteit van meldingssystemen. De bevindingen onderstrepen de noodzaak van gerichte acties en beleidsinitiatieven om de inclusiviteit en veiligheid voor de LHBTIQ+ gemeenschap te verbeteren. Het verhogen van zichtbaarheid, normalisatie, uitgebreide voorlichting en duidelijkheid over meldingsprocedures zijn cruciale stappen in deze richting.

 

20231208-pinkpanel-art1-2023-v5 20231208-pinkpanel-bijlage-art1-2023-v5

Categories: Nieuws