De geschiedenis van seksuele en genderdiversiteit in de stad Utrecht.

Op 11 oktober 2021, is het eerste Utrechtse Canon, over de LHBTIQ+ geschiedenis uit Utrecht uitgereikt aan de Burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma. Het eerste canon ontving Sharon Dijksma uithanden van COC Midden-Nederland voorzitter, Laura van Nieuwenhuijze. Ook Laura erkent het belang van het vastleggen van de regenboog-geschiedenis. “Of het nu gaat over het verleden, het heden of de toekomst; alles wat we meemaken wat betrekking heeft op LHBTIQ+ is van onschatbare waarde. Het is super fijn dat er nu een begin is gemaakt met het vastleggen van de geschiedenis, ik roep ook iedereen op om mooie gebeurtenissen, maar ook dieptepunten vast te leggen en dit te laten verwerken in Queer U Stories. Samen blijven we geschiedenis schrijven!”

Dat de stad Utrecht een bijzondere historie heeft, is algemeen bekend, maar dat Utrecht ook een bijzon­de­re geschiedenis heeft als het gaat over seksuele en genderdiversiteit is veel minder bekend. Een willekeurige greep: het brui­sen­de roze leven in het begin van de 18de eeuw; de sodomieten­processen die begonnen op het Domplein in 1730; de geheime bijeenkomsten in de jaren 50 van de vorige eeuw op de Oude- en Nieuwe­gracht, universitair onderzoek in de jaren ’80 en 90; de ruim 70 LHBTI [1]-organisaties heden ten dage.   Deze rijkdom aan kennis bijeenbrengen en toegankelijk maken is het doel van dit project. Het beoogt resultaat is een levendig gemeenschap die het rijke roze leven van onze stad vastlegt en verspreidt. Hoog op de agenda staat een app voor de smartphone die je rondleidt door de wonderschone binnenstad van Utrecht en je informeert over de regenboog­geschiedenis [2]. Het project is daarmee een mooie bijdrage aan de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit in de stad.

Queer U Stories, is een project onder leiding van Kees van den Berg en Evert van der Veen. COC Midden-Nederland draagt het project een heel warm hart toe en roept iedereen op, die de geschiedenis wilt blijven vertellen en wilt laten vastleggen om dit dan ook zeker te doen, via Queer U Stories.

Meer informatie ? https://www.queerustories.nl/

[1]: LHBTI: lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse conditie (zowel mannelijke en vrouwelijke kenmerken).
[2]: ‘regenboog-’ (regenboogvlag) en ‘roze’ (Roze Driehoek)  afwisselend gebruikt om te verwijzen naar de LHBTI-gemeenschap.

Categories: Nieuws