Regenboogmonitor 2021 | Eindevaluatie Regenboogstembusakkoorden 2018

Published by COC Midden-Nederland on

Met trots presenteert het bestuur van COC Midden-Nederland u vandaag de eindevaluatie van de Regenboogmonitor 2018-2021! De regenboogmonitor kunt u HIER lezen.

Het is de eerste editie waarin we volledig terugblikken naar de afgelopen vier jaren, waarbij wij álle gemeenten in ons werkgebied hebben onderzocht. Dit betreft dus zowel gemeenten waarin het Regenboog Stembusakkoord in 2018 is ondertekend als gemeenten waarin dit niet is gebeurd.

We hebben ons best gedaan een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van de huidige situatie per gemeente voor wat betreft de uitrol en de acties naar aanleiding van de akkoorden uit 2018. Hebben de ondertekenaars zich gehouden aan de afspraken uit het akkoord en zijn zij ermee aan de slag gegaan? Waar zullen gemeente de komende vier jaar een tandje bij moeten zetten? Was de tussentijdse beoordeling uit 2019 een reden voor meer actie of juist niet? Wat heeft het Regenboog Stembusakkoord 2018 opgeleverd?

Met een enorm enthousiasme kijken wij uit naar de inzet in de komende vier jaren, want in 2022 is een record aan Regenboog Stembusakkoorden in ons werkgebied gesloten én hebben wij bijzonder veel nieuwe ondertekenaars mogen ontmoeten!

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 heeft het bestuur van COC Midden-Nederland in anderhalve maand alle 35 gemeenten in ons werkgebied benaderd en bezocht voor de ondertekening van het vernieuwde Regenboog Stembusakkoord 2022. Deze zijn dan ook met veel liefde en passie door de deelnemende politieke partijen ondertekend. Alleen in gemeente Bunschoten is geen akkoord gesloten. Geen van de deelnemende partijen wilde het akkoord ondertekenen.

Onze dank gaat uit naar alle ondertekenaars van het akkoord in 2018 en het vernieuwde akkoord in 2022. We zien de Regenboog Monitor als een aanmoediging en een herinnering aan de handtekening die is gezet in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Inmiddels zijn we in een aantal gemeenten al uitgenodigd en actief om te adviseren en ondersteunen bij de uitrol van de akkoorden en/of onderdelen daarvan. Ook in de andere gemeenten zouden we dit graag doen, staan wij klaar om u verder te helpen en samen met u te werken aan een divers en inclusief beleid in een gemeente waarin iedereen telt! NB: Deze helpende hand geldt natuurlijk ook voor partijen/gemeenten die niet getekend hebben.

U kunt ons per e-mail bereiken via [email protected] en/of via onze website (cocmiddennederland.nl).

Wij wensen u veel leesplezier!

Namens het bestuur,

Laura van Nieuwenhuijze
Voorzitter

Categories: