Graag nodig ik je uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 18 juni 2024. Wij kijken enorm uit naar jouw komst.

Let op: we treffen elkaar niet in de Kargadoor, maar in de Vrijwilligerscentrale Utrecht. Het adres is: Be

muurde Weerd O.Z. 3 in Utrecht (schuin tegenover de Ekko). De vergadering begint om 20.00 uur (vanaf 19.45 uur zijn de deuren open) en de ALV zal rond 21:30 worden afgesloten.

Op de agenda van de komende ALV staat ons jaarverslag en het financieel verslag over 2023. Daarnaast praten wij u graag bij over de laatste ontwikkelingen binnen het bestuur, het COC landschap en onze prachtige vereniging. Tot slot stelt Laura van Nieuwenhuijze zich voor een laatste termijn herkiesbaar als voorzitter.

We sluiten de avond uiteraard af met een borrel.

Je kunt je vanaf nu aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering van 18 juni 2024, door middel van het sturen van een e-mailbericht naar: [email protected]. Geef hierbij je ledennummer en volledige naam aan. Kun je er niet bij zijn, maar wil je wel kunnen meestemmen? Geef dan een volmacht af aan iemand die aanwezig zal zijn. Let op: elk aanwezig lid mag maximaal 1 machtiging ontvangen.

Stukken voor de ALV zijn vanaf nu beschikbaar en als volgt op te vragen:

Bij vragen kun je natuurlijk contact met mij opnemen. Hopelijk tref ik je op de ledenvergadering!

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Laura van Nieuwenhuijze
Voorzitter
COC Midden-Nederland

Categories: Nieuws