NIEUWE VOORZITTER UTRECHTSE ADVIESCOMMISSIE LHBTIQ+ GEZOCHT

De Utrechtse Adviescommissie LHBTIQ+ geeft het Utrechtse college van burgemeester & wethouders gevraagd en ongevraagd advies over het inclusiebeleid van de gemeente Utrecht omtrent seksuele, sekse- en genderdiversiteit. Dit doet de commissie door mee te denken over de prioriteiten, actieplannen en beleidsagenda’s van de gemeente.

Omdat de huidige voorzitter haar vertrek heeft aangekondigd, is de Adviescommissie een zoektocht naar een opvolger gestart.

Het voorzitterschap van de Adviescommissie LHBTI+ is een onbetaalde functie. Voor het vrijwilligerswerk kan een onkostenvergoeding worden ingediend. Verwachte tijdsbesteding is gemiddeld twee à drie uur per week. Commissievergaderingen zijn in de avonduren. Contact met de gemeente vindt in principe plaats tijdens kantooruren, dus enige flexibiliteit is wenselijk. Er staat veel tegenover, waaronder de kans op het beïnvloeden van het gemeentelijk beleid en daarmee een beter Utrecht, en waardevol contact met inspirerende commissieleden!

De adviescommissie wil graag in contact komen met iemand die bereid is zich minimaal twee à drie jaar als voorzitter te verbinden. Geïnteresseerden wordt verzocht om vóór 15 juli 2024 te reageren met hun motivatie op schrift of op video, plus een CV, maar zij kunnen vooraf ook een uitvoerige functie- en profielbeschrijving opvragen bij het secretariaat.

Nadere informatie en reacties via het ambtelijk secretariaat, [email protected].

Categories: Nieuws