Met trots presenteert het bestuur van COC Midden-Nederland presenteert u sinds 17 april 2024 de Regenboog monitor 2022-2023. Deze kunt u HIER terugvinden of u kunt door scrollen naar het einde van dit bericht.

In deze editie blikken we gedetailleerd terug op wat de gemeenten en provincie voor de LHBTIQ+ gemeenschap hebben gedaan in de afgelopen twee jaar, de eerste twee jaar na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. In aanloop naar deze verkiezingen heeft COC Midden-Nederland alle 35 gemeenten in haar werkgebied bezocht voor de ondertekening van het Regenboog Stembusakkoord 2022. In 34 gemeenten is deze ondertekend, in één gemeente niet: gemeente Bunschoten-Spakenburg. In deze monitor
worden alle gemeenten beoordeeld, ook gemeente Bunschoten-Spakenburg.

We hebben ons best gedaan een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van de huidige situatie per gemeente voor wat betreft de uitrol en de acties naar aanleiding van de akkoorden uit 2022. Hebben de ondertekenaars zich gehouden aan de afspraken uit het akkoord en zijn zij ermee aan de slag gegaan? Waar zullen gemeente de komende jaren een tandje bij moeten zetten? Was de eindevaluatie over 2018-2021 een reden voor meer actie of juist niet? Wat heeft het Regenboog Stembusakkoord 2022 tot op heden opgeleverd?

Het valt ons op dat veel gemeenten zijn gaan werken met genderneutrale formulieren op hun websites. Ook zien we een toename van steun aan en/of de zichtbaarheid van onze prachtige regenboogfamilie via de sociale media van veel gemeenten. Naast deze zichtbare uitingen zien we dat het bewustzijn meer en meer landt op diverse plekken binnen de gemeenten. Er zijn gemeenten aan de slag gegaan met een actief regenboog- en/of inclusie beleid.

Het doet ons ontzettend goed om te zien dat het Regenboog Stembusakkoord ertoe doet en effect heeft. Er is echter nog wel een hoop werk (samen) te verrichten. De eerste stappen zijn gezet, waar wij heel trots op terugkijken, maar het wordt nu wel tijd om door te pakken. Wij roepen alle gemeenten hier dan ook liefdevol toe op: laat zien dat echt elke inwoner er voor u toe doet.

In de afgelopen twee jaar zijn we in aantal gemeenten uitgenodigd om hen te adviseren en actief betrokken om te ondersteunen bij de uitrol van de akkoorden en/of onderdelen daarvan. Ook in de andere gemeenten zouden we dit graag doen en staan wij altijd klaar om u verder te helpen en samen met u te werken aan een inclusief beleid waarin ook de LHBTIQ+ inwoner telt! NB: Deze helpende hand geldt natuurlijk ook voor partijen/gemeenten die niet getekend hebben.

U kunt ons bereiken via [email protected].

We wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Laura van Nieuwenhuijze
Voorzitter COC Midden-Nederland

240409 Regenboogmonitor 2023
Categories: Nieuws